Niklas Logo Kids of the neighbourhood small map of the town BETA
deenczruespl
úvodní strana   Komiksy   Povídky   Kamarádi z vesmíru   Fanzóna   Login  
Clicks today: 513
xmashead.gif
napsal Onslow (přeložil Bergil)
"Ne! To není pravda! Ty lžeš!" křičel Martin. Vztekle zadupal a vší silou uhodil Keitha do hrudi.
Keith se zapotácel, spíš však ze šoku než z toho, jak silně ho Martin uhodil. S otevřenou pusou sledoval, jak se k němu jeho kamarád obrátil zády a utekl do kouta. Keith byl z reakce svého kamaráda dost vyděšený, tím spíš, že to, co Martinovi před chvílí řekl, bylo tak prosté a tolik zřejmé. Martin stál u zdi, třásl se zlostí a polykal ve snaze zakrýt své emoce. Záda se mu chvěla, jak lapal vzduch velkými doušky a doufal, že to snad zadží slzy, které se mu draly do očí.
"Ale Martine, já jen řek..."
"Seš lhář, Keithe Dillingere, a já tě neposlouchám!" a zase zadupal nohama. Keith jen tak němě otevíral a zavíral pusu a snažil se nalézt ta správná slova, kterými by si kamaráda udobřil.
"Vždyť každej přece ví..."
"Každej ví, že je to lež, a ty seš lhář a Santa Claus existuje!" Martin si zase dupl nožkou a zlostně skřížil ruce na prsou. I když to Keith zezadu neviděl, vyloženě cítil, jak Martin skřípá zuby a jak se mu bradička chvěje.
Keith byl na rozpacích. Nikdy by ho nenapadlo, že by Martin mohl ještě pořád věřit na Santa Clause. Zdálo se to přece tak jasné, že je to jen jedna z dalších hloupých povídaček, které dospělí vykládají dětem, domnívajíce se, že jsou dost naivní na to, aby tomu uvěřily. A tak to také řekl Martinovi, v naději, že ho rozesměje nad pošetilostí dospělých. Ovšem jakmile pronesl - "zrovna jako dospělí, snažej se tě přinutit, abys věřil na takový povídačky, jako o Santa Clausovi" - Martinova tvářička se zamračila, očka mu zajiskřila a celé jeho malé tělíčko zaujalo natolik výhružný postoj, že to Keitha překvapilo a vlastně mu to i imponovalo. Nikdy by si nemyslel, že by se Martin mohl takhle vztekat.
Ovšem teď měl problém. Jak si Martina zase udobřit.